SCEQ600
Танцът! Въведение в естетиката на Tango Argentino (начинаещи)


 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ:
 

    Ивайло Александров  

ОПИСАНИЕ НА КУРСА:

Анотация:
 

Аржентинското танго - танц, философия, театралност, игра! Радикална съпротива срещу пошлостта и безумието на духовната пустота, една морална защита срещу кича на съвремието, отворена врата за всички дерайлирали мечти и желания.

Танго - необузданият екстаз на собствената ни идентичност, призван да разкрепости феодализма на собствената ни история.

Танго - изтръгнатият от душите ни вопъл на изстрадана самота,барикада на чувствата ни срещу социалния формализъм, ключът от оковите на междуличностния страх.

Танго- призванието да оставим на гардероб нафталиненото палто на примирението и покорството и агресивно да наденем яркия жакет на позавехналата от неупотреба страст.

Компетенции:
 

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- че, аржентинското танго не е просто танц, а уникална танцова култура

- че аржентинското танго отдавна е придобил култов статут в световен мащаб

- че, аржентинското танго е естетически феномен, дълбоко духовен и интимен акт, едно елегантно проникване в слоевете на човешката душевност и мисловност

- че, аржентинското танго е идеалната провокация за постигане на единение с околните, поле за индивидуалното изразяване на "Аз мога", изява на персоналния идентитет, свободата да докоснеш себе си до околния свят

- че, аржентинското танго е тотална психологическа и физическа алтернатива на ежедневния стрес, зареждайки индивида с мощна позитивна и градивна енергия

2) могат:

- да танцуват аржентинско танго на много добро ниво и да практикуват танца в социални условия

- да прилагат уменията си, естетизирайки и хореографирайки индивидуално собствената си танцова изява

- да контролират съзнателно тялото и психиката си, като превръщат танца в техен релаксатор

- да изграждат собствен естетически критерий за вкус, за красивото и изящното

- да стимулират и облагородяват взаимоотношенията си с околния свят, като използват динамиката и страстта на танго в ежедневието си

Предварителни изисквания:
 

Добра физическа кондиция, музикалност и усет за ритъм

Форми на провеждане:
 

Редовен

Учебни форми:
 

Упражнения

Език, на който се води курса:
 

Български

ТЕМИ, КОИТО СЕ РАЗГЛЕЖДАТ В КУРСА:
 

I-ва Част - Основи на Tango Classico – От Canyengue / Orillero до Tango Fantasia. Oсобености и специфики на Milonguero и Tango De Salon. Стилът Villa Urguiza.

Семинар 1

1 част - Tango – Произход, Естетика, Стилове, Особености на музикалната среда

2 част – Въведение в основите на Tango Argentino, La Caminata I – видове ходене (Classiko/Nuevo), Eje и Postura – “изправено” тяло, ос/баланс, стойка, компонентност на тялото, специфики и уникалност на движението на танцьора в Tango.

Семинар 2

1 част – Въведение в основите на Tango Argentino, La Caminata II – ходене, запазване на la postura в движение, El Paseo – „разхождане”, “преминаване”; Dissociation – дисоциативно ходене

2 част - El Abrazo – хват, видове хват – отворен/затворен, Balanceo / Cadencia – влизане в ритъм, водене и следване, La Caza/Chasse – “гонене”/“преследване”

Семинар 3

1 част – Въведение в основите на Tango Argentino, La Caminata III – ходене по диагонал, Planeo/Pivot – въртене около ос

2 част – Водене и следване, La Marca/Marcacion – принципи на водене, смяна на тежест, Detencion – задържане, Freno - спиране

Семинар 4

1 част – Въведение в основите на Tango Argentiono, La Caminata IV – ходене по диагонал / ходене в двойка, ходене „в” дамата и ходене „извън” дамата, водене и следване, Cruzada/Trabada – кръстосване, La resolution – приключване/”затваряне”

2 част – Salida – изход/начало и Salida de Basica – основна фигура, Линия на танца

Семинар 5

1 част - El Ocho – “осморка” (Atras, Adelante, Cortado-milonguero), Ocho Defrente – фронтална ”осморка”

2 част - Ochos en Espejo – „огледално” комбиниране

Семинар 6

1 част - Voleo - болео , прекъсване на “ocho”, „изхвърляне” на крака, Latigazo – “камшик”

2 част – Комбинации – El Caminata + Voleo, Ocho + Voleo, Voleo Vertikal

Семинар 7

1 част – Giro I – “кръг”, компоненти и последователност на движенията и фигурите, ритмика

2 част – Giro II – “кръг”, изпълнение на движението в двойка, тайминг и синхронизиране

Семинар 8

1 част - El Gancho – “кука”, външно/вътрешно

2 част - Еl Gancho Vertical, Enganche, Enpuhe

Семинар 9

1 част - Estilo Milonguero и Tango de Salon – аестетика и характеристика; Принципи на импровизация

2 част – Estilo Villa Urguiza

Семинар 10

1 част - Milonguero Style и Tango de Salon II – аестетика и характеристика; Принципи на импровизация

2 част – Estilo Villa Urguiza

Семинар 11

1 част - Milonguero Style и Tango de Salon III – аестетика и характеристика; Принципи на импровизация

2 част – Estilo Villa Urguiza

Семинар 12

1 част - Milonguero и Tango de Salon – естетика и особености, Принципи на импровизацията

2 част - Смяна на посока, тайминг и синхронизиране, спазване на линията на танца,

La Media Luna / Media Vuelta - половин завъртане в комбинация

Семинар 13

1 част – Parada – спиране, Barrida/ llevada – “понасяне” на крака, Arrastre – “влачене/дърпане”, комбинации

2 част – Sacada – Atras, Adelante), Desplazamiento – „отместване/преместване” на крака, комбинации

Семинар 14

1 част – Rulo / Lapis – комбинации, Adornos – украси

2 част – Mordida/Sanduchito – “сандвич”, Passada – “минаване върху/през”

Семинар 15

1 част - Tango Valz I – особености на ритмиката, от такт 2/4 към такт ?, Arrepentida – синхронизирано “заклащане”, Cortina – “тичане”

2 част - Tango Valz II - Valz Criolo/Valz Cruzado

Семинар 16

1 част - Tango Valz III – водене в Sincopado, Caminado (Caminar) Valsiado – валсиране в “дясно”, pivot, смяна на посока

2 част – La Cadena – “верига”

Семинар 17

1 част - Milonga I – особености на ритмиката, Arrepentida, Cuadrado – “квадрат”

2 част - Milonga – Traspie/Sincopado I – пристъпване на ? такт

Семинар 18

1 част - Milonga II – Ochos и Adornos

2 част - Milonga – Traspie/Sincopado II – комбинации на 1/2 такт

ЛИТЕРАТУРА ПО ТЕМИТЕ:
 

СРЕДСТВА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:
 

ГРАФИК НА КУРСА:    E-студент 

   Виртуално обучение