21:31:37    21.7.2017 г.
Регистрационна бланка за участие в

Майсторски клас по пиано на Людмил Ангелов
Нов български университет

Име:

Презиме:

Фамилия:

ЕГН, националност:

Адрес:

E-mail, web

Тел./мобилен:

Завършено образование / педагог:

Инструмент/ Глас:

Профил –класически или джаз:

Ще изпратя материали по интернет за прослушване:


РЕПЕРТОАР:
1.

2.

3.

Бих желал да бъда активен участник / курсист-слушател:

Бих желал да получа резервация за настаняване, от-до, включително: